logo圖片

網站地圖

字級設定

家長會

歷代家長會長

 

1、  吳阿柄 先生

2、  連阿水 先生

3、  吳遠裕 先生

4、  吳昌源 先生

5、  徐郁棠 先生

6、  林海榮 先生

7、  賴清秀 先生  *民國  61年  9月 至  76年  8月

8、  黃吉盛 先生  *民國  76年  9月 至  78年  8月

9、  朱添棋 先生  *民國  78年  9月 至  80年  8月

10、林碧祥 先生  *民國  80年  9月 至  82年  8月

11、劉政慶 先生  *民國  82年  9月 至  84年  8月

12、賴飴春 先生  *民國  84年  9月 至  86年  8月

13、葉旗豪 先生  *民國  86年  9月 至  90年  8月

14、韓茂賢 先生  *民國  90年  9月 至  92年  8月

15、邱仁俊 先生  *民國  92年  9月 至  94年  8月

16、林盈富 先生  *民國  94年  9月 至  96年  8月

17、余錦燃 先生  *民國  96年  9月 至  98年  9月

18、羅文彬 先生  *民國  98年10月 至100年  8月

19、詹益松 先生  *民國100年  9月 至102年  8月

20、謝洧銘 先生  *民國102年  9月 至104年  8月

21、羅碧玲 女士  *民國104年  9月 至 106年 8月 

22、劉三連 先生  *民國106年  9月 至 108年 8月 

23、湯堯聖 先生  *民國108年  9月 至今。 

更新日期:2021-02-25
點閱次數:127


學校地址:(367)苗栗縣三義鄉廣盛村廣盛80號,學校電話:(037)872007,學校傳真:(037)876055
校園申訴信箱:jjs@jjs.mlc.edu.tw
最後更新時間:2021-10-21
回頂端